dr Joanna Gradek

Kilka słów o mnie

Moje zainteresowania od dziecka koncentrowały się wokół aktywności fizycznej, a na swej drodze spotykałam świetnych nauczycieli w-f i trenerów, ludzi z pasją. Swoje zamiłowanie do sportu ulokowałam w lekkiej atletyce, trenując od nastolatki różne konkurencje. Królowa sportu nauczyła mnie holistycznego podejścia do ruchu, ponieważ stanowi ważny fundament do rozwoju ogólnej sprawności. Sportowe zacięcie zaprowadziło mnie do Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie oprócz studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji Ruchowej, kontynuowałam trenowanie, koncentrując się głównie na konkurencjach skocznościowych. Po ukończeniu studiów zostałam na Uczelni jako pracownik naukowo-dydaktyczny.

Sporo po 40-tce, w rodzimym klubie AZS AWF Kraków w sekcji „Masters”, razem z moimi kolegami trenerami przez kilka lat, prowadziłam zajęcia na krakowskich ścieżkach biegowych. Udział w tych zajęciach, dawał mi dużą frajdę zwłaszcza, gdy obserwowałam jak ludzie po 40-tce, 50-tce, a nawet 60-tce robili postępy w swojej sprawności i potem zmierzali to różnych celów zdrowotnych czy sportowych.

W toku zdobywania doświadczenia zawodowego, aktywność fizyczną coraz bardziej zaczęłam utożsamiać z treningiem zdrowotnym, który jest procesem całożyciowym nastawionym na kształtowanie i pomnażanie zdrowia. Założyłam firmę, która w założeniu ma propagować zdrowie non stop, w każdym wieku.

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

AKTYWNOSĆ ZAWODOWA ZWIĄZANA ZE SMOVEY®

 1. Ukończenie ogólnopolskiego kursu smovey- uzyskanie certyfikatu smoveyCOACH  24 maja 2015
 2. Prezentacja ćwiczeń ze smovey podczas 91. Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkoatletyce w Krakowie, 19-21 lipca 2015.
 3. Zajęcia praktyczne dla uczestników I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Motoryczność Sportowa – Założenia Teoretyczne i Implikacje Praktyczne” oraz konferencji trenerów LA: „smovey – wibracje zdrowia w służbie lekkoatletyki 24. Września 2015.
 4. Prezentacja „smovey gimnastyka na poziomie komórkowym” podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii 7 listopada 2015 r w Krakowie.
 5. Prezentacja i propagowanie ćwiczeń ze smovey w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, grudzień 2015
 • Udział w ogólnopolskim kursie smovey 9-10 kwietnia 2016r, w Katowicach, uczestnictwo w części praktycznej i teoretycznej.
 • Uzyskanie kompetencji smoveyTRAINER z ramienia Firmy smoveyGmBH 9 czerwca 2016 r.
 • Prezentacja „Ćwiczenia ze smovey- wsparcie w chorobie Parkinsona” podczas VII konferencji z cyklu „Parkinson za zamkniętymi drzwiami”, Kraków 13 czerwca 2016 r.
 • Propagowanie ćwiczeń smovey® w jako formy ćwiczeń ogólnorozwojowych u biegaczy amatorów podczas obozu kondycyjnego w Spale w listopadzie 2016 oraz kwietniu 2017 r.
 • Współpraca z AZS AWF Kraków Masters w propagowaniu zajęć smovey® dla mieszkańców Krakowa w ramach Śniadań Biegowych w Parku Lotników w Krakowie w 2016-2017r
 • Realizacja projektu „Wpływ systematycznego treningu z wykorzystaniem smovey® na równowagę u osób z chorobą Parkinsona” AWF Kraków 2016/2017r
 • I konferencja „Dla zdrowego i aktywnego starzenia” 30 marca 2017 AWF Kraków- organizator sesji naukowych i warsztatów smovey®.
 • Prezentacja ćwiczeń ze smovey® podczas IV Małopolskiego Kongresu Kobiet 5 marca 2017r w Krakowie.
 • Propagowanie wśród mieszkańców Krakowa ćwiczeń ze smovey® podczas festynu Młodzi Duchem 50 plus, Kraków 6 maja 2017 r.
 • Udział w evencie organizowanym przez firmę Go Public: nt. Rozbiegaj swój biznes na wiosnę – propozycja- bieganie ze smovey®, Kraków, 3 czerwca 2017r
 • Prezentacja i praktyczne zastosowanie ćwiczeń ze smovey® dla lekkoatletów podczas Mistrzostwa Polski weteranów 3 lipca 2017 r.
 • Prezentacja ćwiczeń ze smovey® podczas VIII Konferencji z cyklu „Parkinson za zamkniętymi drzwiami” nt. Kto i jak może nam pomóc” Kraków, 13 listopada 2017 r.
 • Prezentacja i praktyczne zastosowanie ćwiczeń smovey na Targach zdrowia luty 2018.
 • V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych 22-23 maja 2018 Opole- warsztaty praktyczne.
 • II konferencja „Dla zdrowego i aktywnego starzenia” 7 czerwca 2018 AWF Kraków- organizator sesji naukowych i warsztatów, w tym smovey (migawki na https://www.youtube.com/watch?v=gib_ppJ3lVY)
 • Udział w Med-Meeting Kraków 14-16 września 2018, przygotowywane przez Fundację Nauka i Kultura -3 dniowe wydarzenie plenerowe (Bulwar Inflancki) skupione wokół zagadnień medycyny, profilaktyki zdrowia, edukacji prozdrowotnej oraz szerokiej informacji medyczno-zdrowotnej 
 • Prowadzenie kursu instruktorów smovey 13 października 2018 Kraków – szkolenie dla instruktorów
 • Prezentacja i praktyczne zastosowanie ćwiczeń smovey na Targach zdrowia 23,24 luty 2019 Kraków
 • Prezentacja i praktyczne zastosowanie ćwiczeń smovey na Kongresie kobiet 26 maja 2019
 • Prowadzenie kursu instruktorów smovey 11-12 maja 2019 Kraków.
 • Przeprowadzenie rozgrzewki ze smovey w ramach Mistrzostw Krakowa 60+ dla seniorów.
 • Rozpoczęcie w AWF Kraków, w roku akademickim 2019/2020 dwuletniego projektu Aktywny i Zdrowy Senior w ramach Programu Operacyjnego – Funduszów europejskich: Wiedza Edukacja Rozwój przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w którym prowadzone są cztery formy zajęć: nordic walking, ćwiczenia psychofizyczne, ćwiczenia ze smovey oraz aquafitness. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji prozdrowotnych, społecznych i zawodowych osób tzw. III wieku, poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych o cechach treningu zdrowotnego oraz udział w wykładach i warsztatach przedstawiających starzenie się jako naturalny proces, na który jednostka ma realny wpływ, modyfikując swój styl życia.
 • Prezentacja i praktyczne zastosowanie ćwiczeń smovey na Targach zdrowia 23 luty 2020 Kraków
 • Przeprowadzenie kursu instruktorskiego w ramach programu „Aktywny i zdrowy senior” grudzień 2020
 • Wdrożenie ćwiczeń ze smovey na kierunku kosmetologia w AWF Kraków w roku akademickim 2019/2020 (przedmiot do wyboru).
 • I Nowohuckie Senioralia – 21.08.2021 r. NCK w Krakowie- prezentacja ćwiczeń ze smovey dla seniorów.
 • Rozpoczęcie współpracy z AZS AWF Kraków – zajęcia w ramach Aktywizacji seniorów bez Granic i Pasja sportowa – zajęcia smovey i aqua fitness ze smovey– styczeń 2022
 • Gradek J, Janicka L, Szymczyk M: Nowa idea aktywności fizycznej opartej na działaniu wibracji. Promocja zdrowia i ekologia. Wyd. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia; 2017 (1): 23-29.

Prace o smovey opublikowane i prezentowane na konferencjach

 • Laura Janicka. Koszt fizjologiczny wysiłków marszowych z wykorzystaniem innowacyjnego przyrządu smovey® u kobiet różniących się wiekiem. Praca dyplomowa 2016. AWF w Krakowie. Promotor Joanna Gradek
 • Gradek J, Janicka L, Szymczyk M: Nowa idea aktywności fizycznej opartej na działaniu wibracji. Promocja zdrowia i ekologia. Wyd. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia; 2017 (1): 23-29.
 • Aleksandra Pęk. Wpływ systematycznego treningu z wykorzystaniem Smovey® na równowagę w grupie osób z chorobą Parkinsona. Praca magisterska 2017. AWF w Krakowie. Promotor Jadwiga Szymura
 • Jadwiga Szymura, Jadwiga Kubica, Joanna Gradek, Magdalena Wiecek, Elzbieta Mirek, Marcin Maciejczyk, Zbigniew Szygula: Effect of exercises on the selected rheological properties of blood of people with Parkinson’s disease. 14th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2018 Movement in Human Life and Health”. Poreč, Croatia, 24th – 27th, June 2018.
 • Urszula Żaczek. Wpływ treningu fizycznego z wykorzystaniem technologii smovey® na sprawność fizyczną osób z chorobą Parkinsona. Praca magisterska. 2018, AWF w Krakowie. Promotor Joanna Gradek
 • Jadwiga Kubica, Jadwiga Szymura, Magdalena Więcek, Joanna Gradek, Elżbieta Mirek, Zbigniew Szyguła. Balance exercise increases serum brain-derived neurotrophic factor level in people with Parkinson’s disease. A pilot study. 5-th World Parkinsons Congress Kyoto, Japan, June 4-7, 2019.
 • Barbara Wojas. Ocena efektów trzymiesięcznego treningu równowagi ze Smovey w grupie osób z Chorobą Parkinsona. Praca magisterska AWF w Krakowie. 2019. Promotor Jadwiga Szymura.
 • Martyna Walento. Wpływ 12- tygodniowego programu ćwiczeń z systemem vibroswing –smovey na sprawność funkcjonalną kobiet po 60 roku życia. Praca magisterska 2020. AWF w Krakowie. Promotor Joanna Gradek
 • Joanna Gradek, Magdalena Majer, Grażyna Kosiba : Active and Healthy Senior, a project tailored to the times. EGREPA Conference 2021 “Active aging – new challenges and new opportunities”19-21 may 2021
 • Małgorzata De Doliwa Zielińska Porównanie wpływu 3 -miesięcznego programu ćwiczeń ze smovey i nordic walking na sprawność funkcjonalną kobiet po 60 roku życia. Praca magisterska 2022 AWF w Krakowie